Управління гуманітарного розвитку
ОСВІТА У ВОРОНЬКІВСЬКІЙ ГРОМАДІ   


Вівторок, 05.12.2023, 00:25
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту

Пошук

Віртуальнийкабінет
Віртуальний кабінет виховної роботи

Новини Освіта.UA

Нова школа

Всеосвіта
Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.

Накази МОН України   Листи МОН України   Накази Інституту модернізації і змісту освіти   Листи ІМЗО

Закони, постанови, розпорядчі документи

Закон України "Про освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту"
Закон України "Про дошкільну освіту"
Закон України "Про позашкільну освіту"
Указ Президента України "Про національну доктрину розвитку освіти"
Концепція загальної середньої освіти 12-річної школи
Концепція державного стандарту для дітей з особливими потребами
Державний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт базової і повної середньої освіти


Положення, інструкції, накази

Положення  про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти

Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах

Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"
Положення про екстернат
Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"
Інструкція про переведення та випуск учнів
НАКАЗ МОН України "Про використання мобільних телефонів під час навчально-виховного процесу"
Положення про шкільні майстерні
Положення про атестацію педагогічних працівників
Положення про навчальний кабінет

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання
Санітарний паспорт кабінету комп'ютерної техніки (ІІКТН)
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу у установах і навчальних закладах
Лист МОН України №1/9-82 від 05.02.2009 та ЦК профспілки працівників освіти і науки №02-8/56 від 06.02.2009 "Про доплати за завідування кабінетами інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання, обслуговування електронно-обчислювальної техніки"
Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
Інструктивно-методичний лист МОН України № 1/9-532 від 11.09.07  "Вимоги до ведення класного журналу у 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладах"
Інструкція з ведення класного журналу для учнів 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

Положення про загальноосвітній навчальний заклад
Положення про державну підсумкову атестацію учнів
Положення про нагородження золотою та срібною медаллю
Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою
Положення про піклувальну раду загальноосвітнього закладу
Положення про батьківський комітет школи

Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу
Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
Положення про екстернат в загальноосвітніх навчальних закладах
Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка
Типове положення про атестацію педагогічних працівників
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України
Положення про класного керівника
Постанова про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів
Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів
Положення про психологічну службу в системі освіти України
Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
Положення про навчання з питань охорони праці
Положення про організацію роботи охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
Положення про нагрудний знак «Відмінник освіти України»
Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників
Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію
Положення про порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Положення про нагрудний знак «Відмінник науки і освіти»
Положення районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загалносвітніх закладів.
Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України.
Примірне Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах


Інструктивні матеріали

Інструкція про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I – III ступенів
Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку
Інструкція про виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів
Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників
Інструкція про порядок забезпечення учнів навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками
Інструкція про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту
Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах
Інструкція щодо ведення класних журналів у 5-11 класах
Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)


Інші розпорядчі документи

Наказ про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
Наказ про організацію та порядок оплата праці за заміни тимчасово відсутніх учителів
Наказ про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів
Наказ про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту
Наказ про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01
Наказ про захист персональних даних
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи
Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти
Роз’яснення щодо обліку додаткових годин на індивідуальні та групові заняття
Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби
Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів
Порядок видачі дублікатів атестатів і свідоцтв
Правила опіки та піклування
Правила пожежної безпеки для закладів, установ освіти
Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю
Порядок забезпечення перевезення організованих груп дітей
Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами
Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами
Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів
Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу
Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів
Обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи
Особливості діяльності практичних психологів
Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів
Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1
Форма державної статистичної звітності 76-РВК
Комплекс невідкладних заходів щодо забезпечення профільного навчання учнів старшої школи.
Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики.
Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах.
Типова колективна угода між адміністрацією закладу та трудовим колективом.
Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
Лист щодо виставлення оцінок з державної підсумкової атестації учасникам олімпіад роз’яснення
Роз’яснення щодо проведення ДПА з фізичної культури та застосування контрольних нормативів

Програма розвитку системи освіти Вороньківської сільської ради 

ПОЛОЖЕННЯ про управління гуманітарного розвитку Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області

Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"
Положення про екстернат

Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"
Інструкція про переведення та випуск учнів
НАКАЗ МОН України "Про використання мобільних телефонів під час навчально-виховного процесу"
Положення про батьківський комітет школи
Положення про шкільні майстерні
Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах
Положення про атестацію педагогічних працівників
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання
Санітарний паспорт кабінету комп'ютерної техніки (ІІКТН)
Положення про навчальний кабінет
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу у установах і навчальних закладах
Лист МОН України №1/9-82 від 05.02.2009 та ЦК профспілки працівників освіти і науки №02-8/56 від 06.02.2009 "Про доплати за завідування кабінетами інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання, обслуговування електронно-обчислювальної техніки"
Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
Інструктивно-методичний лист МОН України № 1/9-532 від 11.09.07  "Вимоги до ведення класного журналу у 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладах"
Інструкція з ведення класного журналу для учнів 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності

 
 
Форма входу

Календар
«  Грудень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Захищай свої права

Сайт існує

Вороньків сайт СР

Управління громади

Педпреса

Сайти ЗЗСО, ЗДО

Архів записів

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0

©Усі права захищено.Прохання при копіюванні матеріалів робити посилання на www.metodbr.at.ua